Zoeken

De ouderraad

Afbeelding
ouderraad
OUDERRAAD = SAMEN "SCHOOL" MAKEN.

De ouderraad is een groep enthousiaste papa’s en mama’s die samen met de leerkrachten en directie “school” maken. Tijdens de vergaderingen proberen ze een link te leggen tussen school en het thuisgebeuren. De ouderraad is de plaats om te weten wat er leeft bij de oudersSamen met het schoolteam bespreken ze heel wat praktische zaken en inhoudelijke items.

Iedere ouder van onze leerlingen kan deel uitmaken van het oudercomité en is altijd welkom op de vergaderingen. Het oudercomité is tevens de motor achter het tweejaarlijkse schoolfeest, de chalet op Lichtjes aan de Leie… De ouderraad is een aangenaam treffen van al wie school maakt.

In de loop van een schooljaar wordt een 5-tal keer vergaderd. 
Af en toe maken we ook een werkgroep om praktische zaken verder uit te werken. Alle ouders worden dan ook via mailing uitgenodigd.

De voorzitter van de ouderraad is te bereiken via ouderraadsev@sbswaregem.be.