Zoeken

Onze schoolvisie / Onze troeven

Onze schoolvisie
Afbeelding
sbs vijv logo

Ons hoofd staat voor denken, rationaliteit, verstandelijk redeneren, berekenen, beschouwen, begrijpen en weten. Ons verstand wil onderbouwing en bewijzen zien en zoekt de logica tussen de dingen.

In het onderwijs van vandaag willen wij de kinderen hun hoofd laten richten op de maatschappij. We organiseren onderwijs waarbij we de kinderen heel veel kennis en vaardigheden aanleren die gericht zijn op de maatschappij.

Afbeelding
logo2

Ons hart staat voor emotie en gevoelens, maar ook voor beleving, vertrouwen en betrokkenheid ervaren. Ook onze motivatie en innerlijke drijfveren komen voort uit ons hart of uit ons gevoel.

Het sociale en emotionele heeft een grote invloed op het presteren en denken van mensen. Een goed evenwicht houden tussen het socio-emotionele en het denken van mensen kunnen we leren. We proberen hierbij “respect” en “weerbaarheid” voorop te stellen.

Wij proberen van onze leerlingen individuen te maken die zichzelf kunnen handhaven in de maatschappij met een groot respect voor de medemens.

Afbeelding
logo3

Onze handen staan voor praktisch, concretiseren, uitvoeren, implementeren en in de praktijk toepassen.

Het “van aanpakken weten” is een belangrijk element in de opbouw van de persoonlijkheid.

We proberen dit ook steeds te doen in een sfeer van “samen” en “de handen in elkaar”. Zowel bij de kinderen als bij het schoolteam streven we naar een goede teamspirit waar collegialiteit troef is.

Afbeelding
logo4

In de boekentas dragen we onze bagage mee.

In het begin een koekje en een drankje, een heen- en weermapje en een werkje.
Naarmate de kinderen vorderen in het onderwijs wordt de boekentas groter.
Letterlijk en figuurlijk krijgen ze steeds meer “bagage”.

Als ouder zorg je ervoor dat de boekentas van je kind groot genoeg en gemakkelijk te dragen is. Onze school probeert in de mate van het mogelijke rekening te houden met de capaciteit van de boekentas van ieder kind individueel. (En dat bedoelen we figuurlijk).

De boekentas staat ook symbool voor de vlotte communicatie naar ouders, grootouders. Via mappen en nieuwsbrieven, maar evenzeer via diverse acties proberen wij dagelijks de drempel voor ouders, grootouders… bewust laag te houden.

Afbeelding
logo5

Wij durven de lat hoog leggen, vooral voor onszelf als leerkracht.

We leggen de lat van ieder kind op een verschillende en aangepaste hoogte zodat het voor de leerling haalbaar is, maar evenzeer uitdagend. Ons onderwijs is gebaseerd op gerichte observaties en doordachte evaluaties. Op die manier proberen wij elk kind te bieden waar het recht op heeft.

Onze lat staat dan ook symbool voor “zorg op maat”.

 

Onze troeven

Wij zijn een school

 • waar onderwijs gegeven wordt met hoofd, hart en handen.
 • waar het kind centraal staat.
 • waar kinderen zich thuis voelen en waar ruimte is om zich te kunnen uitleven.
 • waar een kind nog een kind mag zijn.
 • met aandacht voor elk kind.
 • met modern uitgeruste lokalen.
 • waar sport en beweging centraal staan.
 • met creativiteit.
 • die kwaliteit hoog in het vaandel draagt.

Wij bieden u

 • een ruime parking.
 • voorschoolse opvang vanaf 7.00u.
 • naschoolse opvang tot 18.15u.
 • kleuterturnen EN sport in een mooie, ruime sporthal.
 • watergewenning en zwemlessen in sportcentrum De Treffer.
 • een goed uitgeruste slaapklas.
 • een kinderverzorgster in de kleuterklassen.
 • een goed uitgeruste digitale leeromgeving met Chromebooks en iPads waarmee alle kinderen, van kleuter tot lager, aan de slag gaan.
 • individuele begeleiding a.d.h.v. een degelijk (zelf ontworpen) leerlingvolgsysteem.
 • kwaliteit.

Onze troeven

 • kosteloos onderwijs.
 • een mooie speeltuin omgeven door groen.
 • veel aandacht voor sportieve en culturele activiteiten.
 • een school waar elke ouder en grootouder van harte welkom is.
 • een gezonde school met dagelijkse bedeling van vers fruit.
 • een sterk zorgteam dat zorg op maat biedt aan ALLE kinderen.
 • vrije keuze van levensbeschouwelijke vakken : katholieke godsdienst, islam, zedenleer... .
 • een leerkrachtenteam dat samen met ouders sterk werkt aan de opvoeding van kinderen.
 • een open school waar iedereen altijd welkom is.
Afbeelding
vijve
Afbeelding
vijve
Afbeelding
vijve
Afbeelding
vijve