Zoeken

Het jaarthema 2022-2023

Vaar je mee?

Met dit thema gaan we dit jaar in zee. Samen met de kinderen verkennen we de horizonten en gaan we op zoek naar boeiende avonturen. Gewapend met kompas, roer, toerenteller, anker, landkaart, schroef en de kapiteinspet.

 

Afbeelding
vaar mee

Vaar op je kompas
Planning en organisatie zijn de vaardigheden die je helpen om een plan van aanpak te maken en daadwerkelijk uit te voeren.

Gooi je roer om
Flexibiliteit helpt je om soepel om te gaan met veranderingen, te schakelen tussen activiteiten en waar nodig je gedrag en gedachten aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

Let op je toerenteller.
Emotieregulatie helpt je om op een goede manier met je emoties om te gaan zodat je doelen kunt realiseren, taken kunt voltooien of gedrag kunt controleren en sturen.

Gooi je anker uit
Inhibitie helpt je om jouw impulsen van binnenuit en prikkels van buitenaf te remmen, waardoor je eerst kunt nadenken, voordat je doet.

Afbeelding
vaar mee

Zet het op je landkaart
Het werkgeheugen helpt je om informatie vast te houden en te bewerken bij het uitvoeren van taken. Daarnaast gebruik je het om eerder geleerde kennis, vaardigheden, ervaringen of probleemoplossingsstrategieën toe te passen in een actuele of toekomstige situatie.

Geef die schroef een zwengel!
Taakinitiatie helpt je om op tijd en op een efficiënte manier met een taak te beginnen. Ook het zelfstandig bedenken van ideeën, strategieën, antwoorden en oplossingen valt hieronder. (initiatief tonen).

Zet je kapiteinspet op!
Metacognitie en zelfmonitoring helpen je om een stapje terug te doen in de situatie om het proces te evalueren en er lessen uit te trekken voor volgende keer.

 

Vaar je mee?